جزئیات فراخوان


کد فراخوان96/07/2002
آخرین بروزرسانی7 آبان 1396
تعداد نمایش1527
موضوعاجاره یک باب دفتر اداری؛ جزیره زیبای کیش، ساختمان مرکزی هواپیمایی کیش –پلاک 503
معاونت برگزار کنندهشرکت هواپیمایی کیش
نوع انتشارفراخوان
نوع فراخوانمزایده
نوع برگزارییک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالیریال
برآورد مالی240,000,000
نام روزنامه منتشرکننده آگهیاقتصاد کیش، اطلاعات
تاریخ درج آگهی در روزنامه15 مهر 1396
تاریخ بازگشایی پاکات7 آبان 1396
مهلت دریافت اسناد20 مهر 1396
مهلت ارسال پیشنهاد1 آبان 1396
تاریخ اعتبار پیشنهاد7 آبان 1396
محل دریافت اسناددفتر مرکزی جزیره کیش: میدان سنایی، ساختمان شرکت هواپیمایی کیش، طبقه سوم، اداره خدمات پشتیبانی دفترتهران: شهرک اکباتان، بلوار شهید نفیسی، پلاک 77 ، ساختمان شرکت هواپیمایی کیش طبقه اول، مدیریت پشتیبانی
توضیحات

  

                                   

                                                                                      آگهی مزایده عمومی ( یک مرحله ای )

به شماره 2002/07/96

 

شرکت هواپیمایی کیش در نظر دارد، موارد مشروحه در جدول ذیل را مطابق شرایط مندرج در اسناد مزایده به مدت یکسال شمسی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط از طریق اجاره، واگذار نماید.

ردیف

موضوع اجاره

مساحت تقریبی زیر بنا (مترمربع)

قیمت پایه اجاره ماهیانه (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (ریال)

1

یک باب دفتر اداری؛ جزیره زیبای کیش، ساختمان مرکزی هواپیمایی کیش پلاک 503 

135

240.000.000

133.000.000

 

 

 • مبلغ فروش اسناد برای هر موضوع واگذاری : 1.000.000 ریال بصورت فیش واریزی بحساب 41124199 به نام شرکت هواپیمایی کیش نزد بانک تجارت شعبه اکباتان ( مبلغ مذکور غیر قابل برگشت می باشد ).
 • نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :
 1. واریز نقدی به شماره حساب مندرج در حساب صدر الذکر، با ارائه اسناد مثبته قابل قبول خواهد بود.
 2. ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هیچگونه قید و شرط به نام مزایده گزار مطابق ضوابط مندرج دراسناد مزایده
 • محل فروش اسناد مزایده و تحویل پاکات : (ارائه معرفی نامه و اصل فیش واریزی الزامی است)
 1. دفتر مرکزی جزیره کیش: میدان سنایی، ساختمان شرکت هواپیمایی کیش، طبقه سوم، اداره خدمات پشتیبانی
 2. دفترتهران: شهرک اکباتان، بلوار شهید نفیسی، پلاک 77 ، ساختمان شرکت هواپیمایی کیش طبقه اول، مدیریت پشتیبانی
 • مهلت فروش اسناد مزایده : از تاریخ 12/07/96 لغایت 20/07/96
 • آخرین مهلت تحویل پیشنهادات : ساعت : 16:00 روز شنبه؛ مورخه 01/08/96
 • تاریخ و محل گشایش پیشنهادها : پاکات " الف" ، "ب" و "ج" پیشنهادهای دریافت شده ( درداخل یک پاکت دربسته و لاک و مهر شده و درلفاف مناسب قرار گرفته و در موعد مقرر تحویل داده شوند)، رأس ساعت 10:30روز یکشنبه؛ مورخ 07/08/96 در جزیره زیبای کیش؛ میدان امیرکبیر، هتل آریان، سالن جلسات،گشوده خواهد شد.
 • به پیشنهاد‌های فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاد‌هایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل می‌شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 •  سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گرديده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 48681112-021 (آقای رفعت منش)تماس یا به سایت www.kish.ir ،www.kishairlines.ir  مراجعه فرمایید.         

 

 

قیمت اسناد1,000,000 ریال
با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن